راهنمایی و مشاوره فنیمن در سایت مهندسی کوشا ثبت نام کرده ام اما اس ام اس تائیدیه برایم ارسال نمیشود. (ابوالحسن زاده)

من در سایت مهندسی کوشا ثبت نام کرده ام اما اس ام اس تائیدیه برایم ارسال نمیشود. (ابوالحسن زاده)

-
با سلام
جنای آقای مهندس :
      شماره ای که از سایت مهندسی کوشا (اس ام اس) تائیدیه ثبت نام را برای شما ارسال میکند از شماره های -ارسال پیامک انبوه - است و در صورتی که شما، دریافت پیامک های تبلیغاتی را بر روی خط خود غیر فعال کرده باشید. پیام تائیدیه را دریافت نمی نمائید!

return