تجهیزات لیزری ترازیاب لیزری

    • داراي كنترل از راه دور ( تا شعاع 20 متر). محدوده عمليات: GP200 با ليزر قرمز تا 300 متر GP200A با ليزر سبز تا 600 متر دقت ...
    • محدوده عملیات شعاع: 120 متر قطر: 240متر سرعت چرخش سری گردان 600RPM دقت تراز یابی افقی "15± ___ 2.25mm /30m± دارای ...
    • محدوده عملیات: 150متر دقت تراز یابی افقی "10± دارای کمپانساتور با دقت 10min± دقت تراز کروی 10min /2mm دارای ...
    • محدوده عملیات 200 متر دقت ترازیابی افقی "10± 2.5mm /10m± دارای کمپانساتور با دقت 10min± دقت تراز کروی 10min /2mm دقت ...