قطعات تراز کروی

visit statistics تعداد بازدید : 1
توضیحات :
تراز کروی برای دوربین ها و دیگر لوازم جهت تعمیر و تعویض موجود است.
در صورتی که تراز کروی دوربین و یا لوازم شما ایراد پیدا کرده قابل تعمیر است.
دوربین و یا لوازم را جهت بررسی و تعمیرات به مهندسی کوشا به آدرس در نوار پایینی سایت ارجاع نمایید.
خدمات تعمیراتی ارائه شده تنضمینی و با گارنتی است.
** در ضمن دوربین دست دوم و یا آسیب دیده شما را خریداریم.

جهت بزرگنمایی بر روی تصاویر کلیک کنیدسبد سفارش