• داراي كنترل از راه دور ( تا شعاع 20 متر). محدوده عمليات: GP200 با ليزر قرمز تا 300 متر GP200A با ليزر سبز تا 600 متر دقت ...
  • محدوده عملیات شعاع: 120 متر قطر: 240متر سرعت چرخش سری گردان 600RPM دقت تراز یابی افقی "15± ___ 2.25mm /30m± دارای ...
  • محدوده عملیات: 150متر دقت تراز یابی افقی "10± دارای کمپانساتور با دقت 10min± دقت تراز کروی 10min /2mm دارای ...
  • محدوده عملیات 200 متر دقت ترازیابی افقی "10± 2.5mm /10m± دارای کمپانساتور با دقت 10min± دقت تراز کروی 10min /2mm دقت ...
  • دارای دو اشعه ( یک اشعه بالا و یک اشعه پایین) لیزر کلاس 2 توان خروجی لیزر 1mW> طول موج لیزر: 635nM دقت ترازیابی ...
  • درای دو اشعه در دو جهت ( یک اشعه افقی یک اشعه عمودی) لیزر کلاس 2 توان خروجی لیزر 1mW> طول موج لیزر: 630nM~ 680nM دقت ...
  • درای اشعه در دو جهت (یک اشعه افقی و یک اشعه عمودی) لیزر کلاس 2 توان خروجی لیزر 1mW> طول موج لیزر: 635nM دقت ترازیابی ...
  • بسیار مناسب جهت: صنعت سازه و ساختمان سازی، کف، سقف، قاب و یا قالب زنی دیوار، لوله کشی، کاشی کاریقفسه سازی، ...
  • بسیار مناسب جهت: صنعت سازه و ساختمان سازی، کف، سقف، قاب و یا قالب زنی دیوار، لوله کشی و کلیه کارهایی که نیاز به ...
  • قیمت پایین علی رغم کارایی بالا. قابل استفاده جهت: صنعت سازه و ساختمان سازی، دکراسیون، نصب در و پنجره و یا ...
  • بسیار مناسب جهت: صنعت ساختمان سازی، کاشی کاری، قفسه سازی، کاغذ دیواری و کلیه کارهایی که نیاز به تراز بودن و خط ...