• تئودولیت دیجیتال CIVIL CDT02 ساخت چین. دقت اندازه گیری2 ثانیه. دوطرف كیبرد. 15 ساعت كار با باطری شارژی و 6 ساعت با 4 ...
    • تئودولیت دیجیتال CIVIL CDT05 ساخت چین. دقت اندازه گیری 5 ثانیه. دوطرف كیبرد. 16ساعت كار با باطری شارژی و 8 ساعت با 4 ...
    • تئودولیت دیجیتال Nikon NE100 ساخت ژاپن. دیجیتال. دارای اندازه گیری با حالات متغیر 10 و 20 ثانیه. كمپانساتور دو ...
    • تئودولیت دیجیتال Nikon NE103 ساخت ژاپن. ديجيتال. داراي اندازه گيري با حالات متغير 5 و 1 ثانيه. كمپانساتور دو ...
    • تئودولیت BOIF TDJ6E ساخت چين. دقيق. باقيمت مناسب. داراي كمپانساتور. تصوير مستقيم. دراري استاندارد ضد آب. Price:9IRR
    • تئودولیت دیجیتال RUIDE ET-05 ساخت چین. دقت اندازه گیری 5 ثانیه با حالات متغییر 1 و 5 ثانیه. دوطرف کیبرد. 10 ساعت مدت ...